Nhân tố nào ảnh hưởng tới phong cách lãnh đạo của nhà quản trị?

Nhân tố nào ảnh hưởng tới phong cách lãnh đạo của nhà quản trị?

Nhân tố ảnh hưởng tới phong cách lãnh đạo của nhà quản trị là một chủ đề sâu sắc và quan trọng trong việc hiểu rõ cách mà những người đứng đầu tổ chức định hình và ra quyết định. Phong cách lãnh đạo không chỉ là một biểu hiện của tính cách cá nhân, mà còn chịu sự tác động mạnh mẽ từ những yếu tố nằm ngoài ý muốn của những người này.

Phong cách lãnh đạo là gì? 

Phong cách lãnh đạo là một khía cạnh quan trọng định hình cách mà một người lãnh đạo tiếp cận và thực hiện vai trò quản lý. Điều này bao gồm cách họ giao tiếp, đưa ra quyết định, định hình văn hóa tổ chức, và tương tác với đội ngũ của mình. Phong cách lãnh đạo không chỉ là một bộ quy tắc cụ thể, mà nó thường phản ánh sự kết hợp của các giá trị, đặc điểm cá nhân, và kỹ năng quản lý của người đó.

Phong cách lãnh đạo không chỉ ảnh hưởng đến cách tổ chức được quản lý mà còn đến động viên và tạo động lực cho đội ngũ làm việc. Sự linh hoạt trong việc chọn lựa và điều chỉnh phong cách lãnh đạo tùy thuộc vào tình huống cụ thể, môi trường làm việc, và mục tiêu tổ chức là chìa khóa để nhà lãnh đạo trở thành người hiệu quả và được tôn trọng trong vai trò quản lý.

Đọc thêm: 10 cuốn sách mọi nhà lãnh đạo cần đọc ít nhất 1 lần

Một số phong cách lãnh đạo điển hình

  1. Phong cách lãnh đạo độc đoán – chuyên quyền

Phong cách này đặt sự quyết định và quyền lực hoàn toàn trong tay người lãnh đạo. Người này đưa ra các quyết định mà không tham khảo ý kiến của đội ngũ, thường thị trấn và giữ kiểm soát chặt chẽ. Phong cách chuyên quyền thích hợp trong tình huống khẩn cấp hoặc khi cần sự quyết đoán.

  1. Phong cách lãnh đạo dân chủ

Phong cách này tập trung vào việc tham gia đội ngũ trong quá trình ra quyết định. Lãnh đạo dân chủ thường lắng nghe ý kiến của nhân viên, tạo ra môi trường tương tác và khuyến khích sự đóng góp. Điều này có thể tăng cường sự cam kết và động lực trong tổ chức, đồng thời tạo nên quyết định được chấp nhận rộng rãi.

  1. Phong cách lãnh đạo chuyển đổi

Lãnh đạo chuyển đổi tập trung vào việc thay đổi và đổi mới. Họ khuyến khích sự sáng tạo và tư duy mới để làm thay đổi tổ chức. Lãnh đạo chuyển đổi thường linh hoạt, sáng tạo, và sẵn sàng đối mặt với rủi ro. Họ là người định hình tương lai và tạo ra một môi trường động lực để đối mặt với thách thức.

  1. Phong cách lãnh đạo huấn luyện   

Phong cách này tập trung vào việc phát triển và tăng cường kỹ năng của từng thành viên trong đội ngũ. Người lãnh đạo theo phong cách huấn luyện thường là người hướng dẫn, tạo điều kiện cho sự phát triển cá nhân và sự thành công của nhân viên. Họ thường xuyên cung cấp phản hồi tích cực và hỗ trợ trong quá trình đạt được mục tiêu cá nhân.

Các nhân tố ảnh hưởng tới phong cách lãnh đạo của nhà quản trị

Hoàn cảnh lịch sử nơi làm việc

Hoàn cảnh lịch sử của môi trường công tác đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành phong cách lãnh đạo của nhà quản trị. Khi chuyển đến một môi trường mới, nhà lãnh đạo thường giữ nguyên phong cách từ môi trường trước đó do sự thuần thục và quen thuộc. Tuy nhiên, để đạt hiệu suất tốt nhất, khả năng thích nghi và hài hòa phong cách lãnh đạo với môi trường mới là quan trọng. Sự linh hoạt trong thay đổi và điều chỉnh phong cách lãnh đạo là chìa khóa để thành công trong môi trường mới.

Môi trường làm việc

Sự ảnh hưởng của môi trường làm việc không chỉ thể hiện ở cách nhà quản trị quản lý đội ngũ mà còn làm thay đổi quan điểm và triển khai phong cách lãnh đạo của họ. Môi trường làm việc tích cực và hỗ trợ thường giúp nhà quản trị phát triển một tư duy mở, khả năng thích ứng nhanh chóng và tạo điều kiện cho sự đổi mới. Nhưng nếu môi trường đào tạo độc đoán, mệnh lệnh thì thường sẽ tạo ra phong cách lãnh đạo tương ứng. Sự ảnh hưởng này đặc biệt quan trọng vì nó có thể làm thay đổi quan điểm và cách nhìn nhận về lãnh đạo của nhà quản trị.

Đọc thêm: Những bài học quản lý đắt giá (Phần 2)

Tâm lý nhà quản trị

Tâm lý của nhà quản trị đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành và thể hiện phong cách lãnh đạo. Sự tự tin, sự e ngại hay sự thoải mái của nhà quản trị đều có thể ảnh hưởng đến cách họ tiếp cận và thực hiện lãnh đạo. Dù ban đầu có thể có sự e ngại, nhưng qua thời gian và sự tiếp xúc với môi trường làm việc, nhà quản trị sẽ thể hiện rõ phong cách lãnh đạo của mình.

Trình độ và năng lực của nhà quản lý

Trình độ chuyên môn và năng lực ảnh hưởng mạnh mẽ đến phong cách lãnh đạo. Những nhà quản trị có trình độ và năng lực cao thường chọn phong cách lãnh đạo độc đoán để đảm bảo hiệu quả công việc. Ngược lại, những nhà quản trị có kỹ năng chuyên môn không cao thường sử dụng phong cách lãnh đạo tự do hoặc dân chủ, tìm kiếm sự đóng góp và hỗ trợ từ đồng đội.

Kết luận

Nhận thức về những nhân tố ảnh hưởng trên là quan trọng để nhà quản trị có thể thích nghi và linh hoạt trong vai trò lãnh đạo của mình. Việc hiểu rõ về môi trường làm việc, lịch sử công tác, tâm lý cá nhân và năng lực chuyên môn sẽ giúp họ đưa ra những quyết định thông minh và linh động. Từ đó đảm bảo sự đồng thuận và thành công của tổ chức trong thời đại thách thức ngày nay.

Cải thiện và phát triển nhiều kỹ năng quản lý khác với chương trình đào tạo Kỹ năng sinh tồn cho quản lý của ACEX.