hình ảnh giảng dạy

ACEX là ai?

Học viện Văn hoá doanh nghiệpTrải nghiệm nhân viên (ACEX) là đơn vị Tư vấn và Đào tạo về Văn hóa doanh nghiệp và Trải nghiệm nhân viên tại Việt Nam.

ACEX cung cấp các giải pháp tư vấn và khoá học mang tính thực tiễn và khả năng ứng dụng cao, phù hợp đặc điểm của người học, người đi làm và doanh nghiệp Việt Nam.

Các mô hình, phương pháp, “case study” được nghiên cứu và rút tỉa từ thực tiễn và cách các công ty thành công đã áp dụng để tạo dựng được tổ chức có hiệu suất cao, lấy con người làm trung tâm, văn hoá mạnh và trải nghiệm khách hàng xuất sắc.

Xem khóa học

Sứ mệnh

Cùng tạo dựng cộng đồng doanh nghiệp hiệu suất cao bằng văn hoá mạnh, trải nghiệm nhân viên xuất sắc.

Tầm nhìn

Trở thành lựa chọn hàng đầu về giải pháp Văn hoá doanh nghiệp & Trải nghiệm nhân viên tại Việt Nam

Xem khóa học

Giá trị cốt lõi

Tin cậy

Giỏi việc mình làm
Cam kết với điều mình nói
Cư xử tử tế với mọi người.

Hướng tới kết quả

Lựa chọn ưu tiên và tập trung hành động
Xác định rõ kết quả kỳ vọng trước khi làm
Tạo ra giá trị cụ thể trong từng việc.

Khát khao phát triển

 Học hỏi liên tục một cách có chủ đích

Đổi mới để tăng giá trị vượt trội 

Tốt hơn mỗi ngày để hạnh phúc dài lâu.

Đội ngũ sáng lập

Bà Trần Thị Thu Hồng

Founder/CEO

 

  • Chuyên gia tư vấn và đào tạo về Văn hoá doanh nghiệp, Trải nghiệm Nhân viên, Quản trị nguồn nhân lực.
  • Triển khai các dự án tư vấn, đào tạo in-house cho: FPT Telecom, MSB, Vietcombank, IIG, VUS, Biti’s, iTel, Adflex, Tomosia, NSN, Viettel….và các chương trình đào tạo public về quản lý, lãnh đạo và trải nghiệm khách hàng, trải nghiệm nhân viên với hàng nghìn học viên
  • Kinh nghiệm làm việc ở các vai trò CEO/Founder, Giám đốc Nhân sự, Trưởng ban Văn hoá doanh nghiệp tại các doanh nghiệp đa dạng ngành nghề, quy mô như: HSM Jsc, iHR Jsc, Golden Gate Group, DLS Inc, Eway, Elcom, Dasan Zhone, Goldsun Household and Packaging, Green Global Garment..

Bà Lê Thị Thu Thủy

Co-Founder/COO

 

  • Chuyên gia về quản trị nhân sự với hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc thực chiến và tư vấn xây dựng hệ thống nhân sự cho nhiều lĩnh vực/ mô hình doanh nghiệp khác nhau.
  • Giám đốc vận hành HSM JSC.,
  • Nguyên Giám đốc nhân sự Eway JSC.,
  • Nguyên Giám đốc nhân sự/ Trợ lý điều hành tại Goldsun Group

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt động nổi bật