Tips quản lý nhân viên làm việc kém hiệu quả

Tips quản lý nhân viên làm việc kém hiệu quả

Quản lý nhân viên là một nhiệm vụ quan trọng đối với sự phát triển và thành công của một tổ chức. Tuy nhiên, đôi khi bạn có thể gặp phải nhân viên làm việc kém hiệu quả, gây ảnh hưởng đến hiệu suất công việc và sự tiến bộ của công ty. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về dấu hiệu nhân viên làm việc kém hiệu quả, những nguyên nhân phía sau và đề xuất một số tips quản lý nhân viên để cải thiện hiệu suất làm việc của họ.

Dấu hiệu nhân viên làm việc kém hiệu quả 

Thiếu sự hoàn thành công việc

 • Nhân viên không hoàn thành công việc theo kế hoạch hoặc không đạt được các mục tiêu đã đề ra. Công việc của họ có thể bị để quên hoặc bỏ qua một số bước quan trọng.
 • Họ có thể không đảm bảo chất lượng công việc và không kiểm tra lại trước khi hoàn thành, dẫn đến các lỗi hoặc sai sót.

Thiếu sự chăm chỉ

 • Nhân viên thường đến trễ, ra về sớm hoặc có tần suất vắng mặt cao. Điều này cho thấy họ không đặt đủ nỗ lực và không tận dụng thời gian làm việc một cách hiệu quả.
 • Họ có thể không có sự cam kết và trì hoãn công việc, gây ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả của dự án.

Thiếu sự tập trung

 • Nhân viên dễ bị phân tâm trong quá trình làm việc. Họ có thể lạc hướng bởi điện thoại di động, truyền thông xã hội, trò chuyện không liên quan hoặc các yếu tố khác trong môi trường làm việc.
 • Sự thiếu tập trung này ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc và có thể làm giảm chất lượng công việc hoặc làm trì hoãn tiến độ.

Thiếu sự sáng tạo và ý tưởng mới

 • Nhân viên không đóng góp ý tưởng sáng tạo hoặc không đề xuất các cải tiến trong công việc. Họ có thể chỉ hoàn thành công việc theo cách truyền thống mà không có sự đổi mới.
 • Thiếu sự sáng tạo này có thể làm giảm sự phát triển và cải tiến trong công việc, làm nhân viên bị kẹt trong tình trạng lặp lại và không thể thích nghi với những thay đổi.

Thiếu tương tác và hợp tác

 • Nhân viên không tham gia hoạt động nhóm hoặc không hợp tác với đồng nghiệp. Họ có thể không chia sẻ thông tin, ý kiến hoặc tư vấn với những người khác trong công việc.
 • Thiếu tương tác và hợp tác này gây ra sự cản trở trong truyền thông và làm giảm khả năng làm việc nhóm, ảnh hưởng đến khả năng thực hiện công việc một cách hiệu quả.

Thiếu sự tự chủ và sự quản lý thời gian

 • Nhân viên không tự chủ trong công việc và không quản lý thời gian hiệu quả. Họ có thể bị lạc hướng bởi công việc không quan trọng hoặc dễ dàng bị phân tâm bởi các yếu tố không liên quan.
 • Điều này dẫn đến sự lãng phí thời gian và không tập trung vào công việc quan trọng, làm giảm hiệu suất và ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Hành vi gây rối, tiêu cực hoặc không thể chấp nhận được

 • Nhân viên có thể thể hiện hành vi không chuyên nghiệp, gây rối hoặc tạo ra môi trường làm việc không thoải mái cho đồng nghiệp.
 • Họ có thể có những hành vi phê phán, chê bai, gây rối cuộc trò chuyện hoặc gây tranh cãi vô lý trong công việc, ảnh hưởng đến tinh thần làm việc và hiệu suất của nhóm.

Không tuân thủ các quy tắc, thủ tục hoặc chính sách của công ty

Tips quản lý nhân viên làm việc kém hiệu quả
 • Nhân viên không tuân thủ quy tắc và quy định của công ty, cũng như các chính sách và quy trình liên quan đến công việc.
 • Họ có thể vi phạm quy định về an toàn, bảo mật thông tin, sử dụng tài sản công ty hoặc không thực hiện các quy trình quan trọng.

Nguyên nhân khiến nhân viên làm việc kém hiệu quả 

Thiếu động lực

Động lực là yếu tố quan trọng để đạt được hiệu suất cao trong công việc. Khi nhân viên thiếu động lực, họ có thể cảm thấy mất hứng thú, không có sự tận tụy và không cống hiến trong công việc. Nguyên nhân có thể bao gồm:

 • Thiếu sự công nhận và đánh giá: Khi nhân viên không nhận được sự công nhận và đánh giá công bằng cho thành tựu và cống hiến của mình, họ có thể mất đi động lực và không cảm thấy động viên để làm việc tốt hơn.
 • Thiếu sự hài lòng về công việc: Nếu nhân viên không tìm thấy sự hài lòng và đáp ứng nhu cầu cá nhân trong công việc, họ có thể mất động lực và không có động lực để làm việc hiệu quả.
 • Mục tiêu không rõ ràng: Khi nhân viên không có mục tiêu cụ thể và không biết rõ những gì được mong đợi từ công việc của mình, họ có thể thiếu động lực và tinh thần để hoàn thành công việc một cách hiệu quả.

Hỗ trợ và lãnh đạo không hiệu quả

Một quản lý không đủ khả năng lãnh đạo hoặc không cung cấp đủ hỗ trợ cho nhân viên có thể góp phần làm giảm hiệu suất làm việc của họ. Các nguyên nhân có thể bao gồm:

 • Thiếu sự hướng dẫn: Khi nhân viên không nhận được hướng dẫn rõ ràng và đúng đắn về cách thực hiện công việc, họ có thể mất định hướng và không biết cách tiến hành công việc một cách hiệu quả.
 • Thiếu hỗ trợ: Nếu nhân viên không nhận được sự hỗ trợ và giúp đỡ từ lãnh đạo hoặc đồng nghiệp, họ có thể gặp khó khăn trong việc vượt qua các thách thức và không thể hoàn thành công việc một cách hiệu quả.

Thiếu kiến thức và kỹ năng 

Kiến thức và kỹ năng là yếu tố quan trọng để thực hiện công việc một cách hiệu quả. Khi nhân viên thiếu kiến thức và kỹ năng cần thiết, họ có thể gặp khó khăn trong việc hoàn thành nhiệm vụ và không đạt được kết quả mong muốn. Nguyên nhân có thể bao gồm:

 • Thiếu đào tạo: Nếu nhân viên không được đào tạo đầy đủ hoặc không có cơ hội để nâng cao kiến thức và kỹ năng, họ có thể không có đủ khả năng để thực hiện công việc một cách hiệu quả.
 • Thiếu kinh nghiệm: Nhân viên mới hoặc nhân viên thiếu kinh nghiệm trong lĩnh vực làm việc cụ thể có thể gặp khó khăn trong việc áp dụng kiến thức và kỹ năng của mình vào thực tế công việc.

Môi trường làm việc không tốt

Môi trường làm việc có thể ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc của nhân viên. Một số nguyên nhân bao gồm:

 • Áp lực công việc quá lớn: Khi nhân viên gặp áp lực công việc quá lớn, họ có thể gặp khó khăn trong việc quản lý công việc, đồng thời làm giảm khả năng tập trung và hiệu suất làm việc.
 • Thiếu sự hợp tác và hỗ trợ: Khi môi trường làm việc thiếu sự hợp tác và hỗ trợ từ đồng nghiệp và quản lý, nhân viên có thể gặp khó khăn trong việc làm việc nhóm và hoàn thành công việc một cách hiệu quả.
 • Văn hóa công ty không tích cực: Nếu văn hóa công ty không khuyến khích sự phát triển, sáng tạo và đánh giá công bằng, nhân viên có thể mất động lực và không cảm thấy hài lòng với môi trường làm việc.

Thiếu phản hồi xây dựng 

Phản hồi xây dựng chính là cơ hội để nhân viên biết mình đang làm việc tốt hay cần cải thiện. Khi nhân viên không nhận được phản hồi xây dựng thường xuyên và đúng lúc, họ có thể không nhận ra được những vấn đề và điểm mạnh của mình, gây ảnh hưởng đến việc điều chỉnh và cải thiện hiệu suất làm việc.

Thiếu cơ hội phát triển

Tips quản lý nhân viên làm việc kém hiệu quả

Khi nhân viên không có cơ hội để phát triển kỹ năng, nâng cao trình độ và tiến thân trong công việc, họ có thể cảm thấy bế tắc và thiếu động lực để làm việc hiệu quả. Một môi trường làm việc không có sự phát triển sẽ làm giảm sự hứng thú và động lực của nhân viên.

Các yếu tố cá nhân 

Một số yếu tố cá nhân như sức khỏe, sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống, stress, hoặc các vấn đề cá nhân khác có thể ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc của nhân viên. Nếu nhân viên gặp các khó khăn cá nhân, họ có thể không thể tập trung vào công việc và không thể làm việc hiệu quả.

Tips quản lý nhân viên làm việc kém hiệu quả

Định rõ mục tiêu và kỳ vọng 

Một trong những yếu tố quan trọng để quản lý nhân viên là đảm bảo rằng mục tiêu công việc được định rõ và các kỳ vọng đều được hiểu rõ. Thiết lập mục tiêu cụ thể, đo lường được và có thời hạn để nhân viên biết rõ những gì cần hoàn thành và tạo động lực cho họ. Gặp gỡ và đưa ra kỳ vọng rõ ràng về tiêu chuẩn công việc và hiệu suất mong đợi. Đồng thời, cung cấp hướng dẫn và hỗ trợ để nhân viên có thể đạt được mục tiêu một cách hiệu quả.

Cung cấp hỗ trợ và đào tạo 

Đảm bảo nhân viên có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để thực hiện công việc một cách hiệu quả. Cung cấp hướng dẫn, đào tạo và hỗ trợ phù hợp để giúp nhân viên nắm bắt công việc và phát triển kỹ năng của mình. Điều này có thể bao gồm việc đảm bảo rằng nhân viên được đào tạo về các quy trình và công nghệ mới, cung cấp tài liệu hướng dẫn chi tiết, hoặc tổ chức các khóa đào tạo nội bộ. Bằng cách cung cấp sự hỗ trợ và đào tạo, nhân viên sẽ cảm thấy tự tin hơn và có khả năng làm việc hiệu quả hơn.

Xây dựng môi trường làm việc tích cực

Một môi trường làm việc tích cực và động viên là một yếu tố quan trọng trong việc quản lý nhân viên hiệu quả. Tạo ra một môi trường làm việc thoải mái, tôn trọng và động viên nhân viên. Khuyến khích sự hợp tác, giao tiếp và chia sẻ thông tin giữa các thành viên trong nhóm.

Đặt giá trị vào việc xây dựng một văn hóa công ty tích cực, nơi nhân viên được đánh giá dựa trên đóng góp của họ và được đánh giá công bằng. Tạo ra các hoạt động tập thể và thúc đẩy tinh thần đồng đội, như tổ chức các buổi gặp gỡ, team-building, hay hoạt động xã hội.

Cung cấp phản hồi xây dựng

Phản hồi xây dựng chính là cơ hội để nhân viên biết mình đang làm việc tốt và có thể cải thiện những khía cạnh còn yếu. Đưa ra phản hồi thường xuyên và xây dựng để nhân viên biết mình đang làm việc tốt và có thể cải thiện những khía cạnh còn yếu.

Hãy tập trung vào việc đánh giá công việc dựa trên hiệu suất và đóng góp của nhân viên, đồng thời đề xuất các biện pháp cải thiện cụ thể để đạt được hiệu suất tốt hơn. Cung cấp phản hồi không chỉ khi nhân viên gặp khó khăn, mà còn trong các tình huống thành công để khuyến khích sự tiếp tục cống hiến và cải thiện.

Thúc đẩy sự tương tác và hợp tác

Tips quản lý nhân viên làm việc kém hiệu quả

Tạo ra các cơ hội cho nhân viên để tương tác và hợp tác với nhau. Sử dụng các phương pháp giao tiếp hiệu quả như họp nhóm, hội thảo, hoặc các dự án nhóm để khuyến khích sự giao tiếp và chia sẻ thông tin giữa các thành viên trong nhóm. Thúc đẩy sự chia sẻ ý tưởng, thông tin và kinh nghiệm giữa các nhân viên để tạo ra một môi trường làm việc sáng tạo và khám phá. Tạo ra các cơ hội cho việc làm việc nhóm, phối hợp công việc và chia sẻ trách nhiệm.

Đề cao công việc và trách nhiệm

Đảm bảo rằng nhân viên hiểu rõ vai trò của mình và đặt mức độ trách nhiệm phù hợp. Khuyến khích nhân viên đảm nhận vai trò lãnh đạo nhỏ, thúc đẩy sự tự chủ và phát triển khả năng ra quyết định. Đặt mức độ trách nhiệm phù hợp cho từng nhân viên dựa trên khả năng và kỹ năng của họ, và tạo ra một môi trường cho phép nhân viên đảm nhận trách nhiệm và phát triển năng lực quản lý.

Tạo cơ hội phát triển

Cung cấp cơ hội cho nhân viên phát triển kỹ năng và tiến thân trong công việc. Hỗ trợ họ tham gia các khóa đào tạo, chương trình học tập hoặc dự án phát triển cá nhân để nâng cao năng lực và tạo đà phát triển. Xây dựng một kế hoạch phát triển cá nhân cho từng nhân viên, định rõ các mục tiêu phát triển và cung cấp hỗ trợ và tư vấn để họ có thể phát triển và tiến xa trong sự nghiệp của mình.

Đánh giá và điều chỉnh

Đánh giá định kỳ hiệu suất làm việc của nhân viên và điều chỉnh theo cách phù hợp. Sử dụng quá trình đánh giá để xác định mức độ hoàn thành công việc và đề xuất các biện pháp cải thiện cụ thể để đạt được hiệu suất tốt hơn. Đồng thời, hãy tạo ra một không gian cho việc thảo luận về hiệu suất làm việc và cung cấp phản hồi đối với nhân viên để họ có thể hiểu rõ những gì đang được thực hiện tốt và những gì cần cải thiện.

Với những tips quản lý này, bạn có thể nâng cao hiệu suất làm việc của nhân viên và đồng thời tạo ra một môi trường làm việc tích cực và phát triển. Quản lý nhân viên là một quá trình liên tục, và bằng cách chú trọng quản lý hiệu quả, bạn có thể tạo ra một đội ngũ nhân viên đạt được sự thành công bền vững cho tổ chức của mình.

Tự tin trở thành nhà quản lý được săn đón ngay hôm nay với chương trình đào tạo Kỹ năng sinh tồn cho quản lý cấp cơ sở của ACEX.