HƯỚNG DẪN CÁCH TỰ ĐÁNH GIÁ

Bài tự đánh giá nhanh năng lực quản lý được dựa trên 7 nhóm yếu tố năng lực thiết yếu của mọi quản lý bằng cách so sánh với mức độ năng lực cần có để bạn hoàn thành tốt vị trí quản lý hiện tại (hoặc vị trí quản lý mà bạn đang hướng tới).

Khi tham gia bài test, bạn sẽ tự đánh giá nhanh bản thân bằng cách cho điểm mức độ tự tin về năng lực HIỆN TẠI của bản thân so với yêu cầu năng lực của vị trí bạn đang đảm trách (hoặc vị trí quản lý mà bạn muốn hướng đến)

Cách đánh giá: cho điểm theo thang 10 với mức 1 là hoàn toàn không tự tin & 10 là hoàn toàn tự tin.

Khi kết thúc bài đánh giá, ACEX sẽ gửi tặng bạn bản tài liệu tham chiếu đánh giá kèm theo một số gợi ý để giúp bạn có thêm thông tin về các điểm mạnh, điểm yếu trong các yếu tố năng lực quản lý.

7 năng lực thiết yếu của người quản lý