HƯỚNG DẪN CÁCH TỰ ĐÁNH GIÁ

Bài tự đánh giá nhanh năng lực quản lý được dựa trên 7 nhóm yếu tố năng lực thiết yếu của mọi quản lý bằng cách so sánh với mức độ năng lực cần có để bạn hoàn thành tốt vị trí quản lý hiện tại (hoặc vị trí quản lý mà bạn đang hướng tới).

Khi tham gia bài test, bạn sẽ tự đánh giá nhanh bản thân bằng cách cho điểm mức độ tự tin về năng lực HIỆN TẠI của bản thân so với yêu cầu năng lực của vị trí bạn đang đảm trách (hoặc vị trí quản lý mà bạn muốn hướng đến)

Cách đánh giá: cho điểm theo thang 10 với mức 1 là hoàn toàn không tự tin & 10 là hoàn toàn tự tin.

Khi kết thúc bài đánh giá, ACEX sẽ gửi đến bạn kết quả đánh giá và tặng kèm tài liệu phân tích chi tiết cùng một số gợi ý để giúp bạn có thêm thông tin về các điểm mạnh, điểm yếu cũng như cách thức cải thiện các năng lực của mình.

7 năng lực thiết yếu của người quản lý

  Họ và tên *


  Email Adress *

   

  BÀI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC

   

  Phần 1: Các kỹ năng cá nhân (leading oneself)

  Là các kiến thức, kỹ năng chuyên môn cần thiết để quản lý thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn được giao cho bộ phận/đơn vị của bạn. Ví dụ: Marketing, Kế toán, Kỹ thuật, Công nghệ…. và các kỹ năng tự quản lý bản thân.

   

  Câu hỏi 1: Tôi có các kỹ năng chuyên môn quan trọng để hỗ trợ, tư vấn cho đội nhóm và tham vấn cho cấp trên/khách hàng khi cần


  Câu hỏi 2: Tôi quản lý thời gian của bản thân rất hiệu quả


  Câu hỏi 3: Tôi là người biết tổ chức và hoạch định tốt


  Câu hỏi 4: Tôi cam kết cao và nhận trách nhiệm cá nhân để thúc đẩy công việc của đội nhóm hiệu quả


   

  Phần 2: Giao tiếp (communication skill)

  Là một quản lý, giao tiếp hiệu quả là yếu tố quan trọng để bạn làm tốt công việc của mình. Xem xét yếu tố này giúp bạn nhận định điểm mạnh/yếu của mình ở kỹ năng này.

   

  Câu hỏi 1: Tôi trình bày thông tin rõ ràng, nhất quán và theo cách giúp cho người khác hiểu đúng thông tin


  Câu hỏi 2: Tôi chủ động thông tin cho người khác (nhân viên, liên phòng ban, cấp trên…) các thông tin họ cần mà không đợi được hỏi


  Câu hỏi 3: Tôi là người lắng nghe tích cực, chủ động và cầu thị


   

  Phần 3: Xây dựng quan hệ (building relationship)

  Là các kỹ năng xây dựng, duy trì, phát triển quan hệ với nội bộ (trong đội nhóm, với các bộ phận liên quan..) và quan hệ bên ngoài (đối tác, khách hàng, nhà cung cấp…) để có thể thực hiện thành công nhiệm vụ thông qua người khác.

   

  Câu hỏi 1: Tôi hiểu rõ nhu cầu, mong đợi của các khách hàng/đối tác bên ngoài


  Câu hỏi 2: Tôi thường kết nối với những người khác để giúp có mối quan hệ hiệu quả và tích cực cho công việc


  Câu hỏi 3: Tôi dễ dàng tạo dựng mối quan hệ tin cậy với người khác, kể cả những người “khó nhằn"


  Câu hỏi 4: Tôi cộng tác hiệu quả với các phòng ban, bộ phận liên quan để hoàn thành mục tiêu chung của tổ chức


   

  Phần 4: Quản lý họp (meeting management)

  Là người quản lý, bạn cần tham gia nhiều cuộc họp lớn nhỏ, bao gồm cả việc tự chủ trì các cuộc họp do bạn phụ trách. Vì vậy, quản lý việc họp là một kỹ năng quan trọng để giúp bạn thực hiện nhiệm vụ một cách hiệu quả.

   

  Câu hỏi 1: Các cuộc họp do tôi chủ trì luôn có khung thời gian, mục tiêu, hành động sau khi họp rõ ràng, cụ thể và chỉ mời người cần thiết tham gia


  Câu hỏi 2: Tôi khích lệ các thành viên dự họp nói ra quan điểm, ý kiến của mình gắn với mục tiêu họp


  Câu hỏi 3: Tôi đóng góp tích cực và hiệu quả ở cuộc họp mà tôi tham gia nhưng không phải là người chủ trì


   

  Phần 5: Quản lý hiệu suất (performance management)

  Bạn quản lý hiệu quả làm việc của đội nhóm tốt không? Bạn là người biết cách thiết lập mục tiêu, lựa chọn các ưu tiên và tìm ra cách giúp cho đội nhóm của bạn đạt hiệu suất cao hay không?

   

  Câu hỏi 1: Tôi đưa ra được tầm nhìn, mục tiêu rõ ràng cho đội nhóm của mình (gắn với mục tiêu chung của công ty)


  Câu hỏi 2: Tôi xử lý tốt các vấn đề làm cản trở việc đạt hiệu suất cao và không lảng tránh khi phải xử lý các việc khó chịu nhưng cần thiết


  Câu hỏi 3: Tôi luôn khích lệ cho việc cải tiến liên tục để làm việc với hiệu quả cao hơn mỗi ngày


  Câu hỏi 4: Tôi biết cách sử dụng và tối ưu nguồn lực hữu hạn để tạo ra được kết quả mong muốn cho đội nhóm


   

  Phần 6: Phát triển đồng sự/con người (developing people)

  Một trong các vai trò quan trọng của quản lý là phát triển năng lực, thúc đẩy và tạo động lực cho thành viên trong nhóm/bộ phận. Yếu tố này xem xét việc bạn giúp nhân viên cải thiện khả năng, phát triển trong công việc như thế nào?

   

  Câu hỏi 1: Tôi là người huấn luyện giỏi


  Câu hỏi 2: Tôi trao quyền cho nhân viên và không kiểm soát tiểu tiết


  Câu hỏi 3: Tôi luôn tạo ra môi trường cởi mở, quan tâm đến thành công và hạnh phúc cá nhân


  Câu hỏi 4: Tôi quan tâm tới phát triển sự nghiệp của nhân viên bằng hành động cụ thể


   

  Phần 7: Ra quyết định hiệu quả (making effective decision)

  Bạn có sợ hãi, thiếu tự tin khi phải ra quyết định không? Trên thực tế, quyết định của bạn sai/đúng/hiệu quả hay không hiệu quả?

   

  Câu hỏi 1:Tôi tự tin ra quyết định mà không cần tới sự cố vấn từ người khác


  Câu hỏi 2: Tôi có thể ra quyết định trong công việc ngay cả khi chưa đủ dữ liệu cần thiết


  Câu hỏi 3: Tôi đã có nhiều quyết định đúng đắn được chứng minh trong thực tế