Tại sao nhà quản lý cần kỹ năng lãnh đạo bản thân?

kỹ năng lãnh đạo bản thân

Kỹ năng lãnh đạo bản thân đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển và thành công của một nhà quản lý. Việc có khả năng tự điều chỉnh, tự phát triển và tự định hình bản thân là một yếu tố quyết định để đạt được hiệu quả trong mọi lĩnh vực công việc và cuộc sống. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về mô hình lãnh đạo bản thân, những hậu quả của việc thiếu kỹ năng này, cùng những năng lực và kỹ năng cốt lõi cần phát triển để trở thành một nhà quản lý có khả năng lãnh đạo bản thân tốt.

Hậu quả của việc thiếu kỹ năng lãnh đạo bản thân

Thiếu kỹ năng lãnh đạo bản thân có thể gây ra một loạt hậu quả tiêu cực đối với nhà quản lý. Dưới đây là một số hậu quả phổ biến mà có thể xảy ra khi nhà quản lý thiếu kỹ năng lãnh đạo bản thân:

Mất phương hướng và thiếu định hướng

thiếu kỹ năng lãnh đạo bản thân sẽ khiến nhà quản lý bị mất định hướng

Thiếu kỹ năng lãnh đạo bản thân có thể dẫn đến sự mất phương hướng trong công việc. Nhà quản lý không thể thiết lập mục tiêu rõ ràng và không biết cách định hình chiến lược để đạt được thành công. Khi không có mục tiêu rõ ràng, nhà quản lý có thể lạc lối trong công việc và không biết hướng đi đúng đắn.

Thiếu tự tin và không chắc chắn trong quyết định

Thiếu kỹ năng lãnh đạo bản thân có thể gây ra sự thiếu tự tin và sự không chắc chắn trong việc đưa ra quyết định. Nhà quản lý không tin tưởng vào khả năng của mình và không dám đưa ra các quyết định quan trọng. Điều này có thể dẫn đến trì trệ quyết định, sự chậm trễ trong công việc và thiếu sự lãnh đạo mạnh mẽ từ phía nhà quản lý.

Thiếu khả năng tự phát triển và tiến bộ

Thiếu kỹ năng lãnh đạo bản thân cản trở quá trình phát triển cá nhân và tiến bộ sự nghiệp. Nhà quản lý không có khả năng tự đánh giá, điều chỉnh và phát triển bản thân, điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng thăng tiến và đạt được thành công trong vai trò quản lý. Sự thiếu hụt trong việc phát triển bản thân có thể khiến nhà quản lý bị lạc hậu và không thể đáp ứng được những thách thức và cơ hội mới.

Bị cảm xúc chi phối

Thiếu kỹ năng lãnh đạo bản thân thường làm cho nhà quản lý khó kiểm soát cảm xúc trong công việc. Các áp lực và khó khăn của công việc có thể gây ra sự căng thẳng và stress. Nhà quản lý thiếu kỹ năng lãnh đạo bản thân có thể không biết cách đối phó với cảm xúc một cách lành mạnh và hiệu quả, dẫn đến tình trạng bị cảm xúc chi phối, không thể đưa ra quyết định một cách khách quan và có thể gây ra sự mất cân đối trong quản lý nhóm.

Giảm hiệu suất và năng suất công việc

thiếu kỹ năng lãnh đạo bản thân sẽ làm giảm hiệu suất

Thiếu kỹ năng lãnh đạo bản thân có thể làm giảm hiệu suất và năng suất công việc của nhà quản lý. Vì không biết cách tổ chức và phân công công việc một cách hợp lý, nhà quản lý có thể không thể tạo động lực và khích lệ nhân viên. Họ có thể không thể định rõ mục tiêu, không đề ra kế hoạch cụ thể và không thể đánh giá và theo dõi tiến trình công việc. Kết quả là, công việc trở nên không hiệu quả và không đạt được kết quả mong muốn

Quá tải công việc

Thiếu kỹ năng lãnh đạo bản thân thường dẫn đến sự mất khả năng ưu tiên công việc và quản lý thời gian. Nhà quản lý có thể không biết cách phân chia công việc quan trọng và không quan trọng, dẫn đến việc làm nhiều việc cùng một lúc hoặc tập trung vào những nhiệm vụ không quan trọng. Điều này gây ra căng thẳng và áp lực về mặt thời gian và công việc, và cuối cùng làm giảm hiệu quả và năng suất.

Khó thích nghi với thay đổi

Thiếu kỹ năng lãnh đạo bản thân khiến nhà quản lý khó thích nghi với những thay đổi trong môi trường công việc. Thiếu khả năng tự điều chỉnh và phát triển khiến họ có thể không thoải mái với sự thay đổi và không biết cách thích ứng với những tình huống mới và thách thức. Điều này gây rối và có thể làm giảm khả năng đạt được thành công trong môi trường công việc đang thay đổi liên tục.

Gây ảnh hưởng đến sự phát triển cá nhân và tiến bộ sự nghiệp

Thiếu kỹ năng lãnh đạo bản thân là một trở ngại đối với sự phát triển cá nhân và tiến bộ sự nghiệp của nhà quản lý. Thiếu khả năng tự đánh giá, điều chỉnh và phát triển bản thân khiến họ không thể cải thiện kỹ năng và năng lực của mình. Kết quả là, họ không thể tiến bộ và thăng tiến trong sự nghiệp.

Mô hình lãnh đạo bản thân

Tự kiểm soát (Carver & Scheier, 1981)

Tự kiểm soát thực sự là khả năng tự quản lý và điều chỉnh bản thân. Đó là một quá trình lặp đi lặp lại để xác định trạng thái mong muốn cuối cùng và tiến hành các hành động cụ thể để thu hẹp khoảng cách giữa trạng thái hiện tại và trạng thái mong muốn.

Mô hình tự kiểm soát nhấn mạnh sự chủ động và khả năng tự điều chỉnh hành vi, mục tiêu và quyết định cá nhân. Nó liên quan đến việc tự định hình mục tiêu, tự chủ động xác định các bước hành động và tự đánh giá tiến trình để đạt được mục tiêu đó. Từ đó, giúp tạo ra sự linh hoạt và tư duy sáng tạo trong việc đạt được mục tiêu cá nhân và tự phát triển. 

Lý thuyết nhận thức xã hội của Bandura (1986)

Lý thuyết nhận thức xã hội của Bandura nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nhận thức và tác động xã hội đối với sự phát triển cá nhân và xác định hành vi của chúng ta. Lý thuyết tập trung vào tương tác phức tạp giữa yếu tố cá nhân (tình cảm, nhận thức, cảm xúc…), yếu tố môi trường (môi trường vật lý, môi trường xã hội,…) và hành vi.

Lý thuyết nhận thức xã hội của Bandura nhấn mạnh tầm quan trọng của nhận thức cá nhân và quan sát mô hình tác động trong quá trình học và định hình hành vi. Nó cho thấy rằng thông qua việc quan sát và tự nhận thức, chúng ta có thể xác định các hành vi mong muốn và áp dụng chúng vào tương tác xã hội. 

Tự quyết định (Deci & Ryan, 1985)

Lý thuyết tự quyết định của Deci và Ryan, được công bố vào năm 1985, tạo nên một khung lý thuyết sâu sắc về mối tương hỗ giữa động cơ cá nhân và cuộc sống có mục đích. Trong lý thuyết này, được đặc biệt tập trung vào vai trò của động cơ được điều chỉnh nội tại và nội tại trong việc thúc đẩy hành vi tự lãnh đạo.

Theo lý thuyết tự quyết định, con người tồn tại với một nhu cầu sâu sắc để kiểm soát và quyết định về cuộc sống của mình. Động cơ nội tại, bao gồm sự tự thực hiện và sự tự chủ, được coi là những nguồn động lực mạnh mẽ để thúc đẩy hành vi tự lãnh đạo bản thân. Khi con người có khả năng tự quyết định và kiểm soát cuộc sống của mình, họ trở nên tự hào và hài lòng hơn với những thành tựu mà họ đạt được.

Tuy nhiên, lý thuyết tự quyết định cũng tạo ra sự liên kết với một số lý thuyết khác, như hệ thống phân cấp nhu cầu của Maslow. Theo Maslow, con người có một loạt nhu cầu cơ bản, từ nhu cầu vật chất đến nhu cầu được công nhận. Lý thuyết tự quyết định của Deci và Ryan nhấn mạnh rằng khi con người có khả năng tự quyết định và thực hiện hành động để đáp ứng những nhu cầu cao cấp như tự thực hiện, họ có khả năng trở thành người lãnh đạo bản thân, đạt được sự hài lòng và thành công trong cuộc sống.

Năng lực và kỹ năng cốt lõi để lãnh đạo bản thân

Tự nhận thức và hiểu biết về bản thân

kỹ năng lãnh đạo bản thân, tự nhận thức

Để trở thành một lãnh đạo bản thân hiệu quả, việc có sự nhận thức và hiểu biết sâu về bản thân là rất quan trọng. Bạn cần hiểu rõ về điểm mạnh, điểm yếu, giá trị cá nhân, khả năng và giới hạn của bản thân. Bằng cách nhìn nhận mình một cách trung thực và khách quan, bạn có thể tận dụng những ưu điểm của mình và đồng thời định rõ những khía cạnh cần cải thiện. Điều này giúp bạn phát triển những kỹ năng và năng lực cần thiết để đạt được mục tiêu và định hướng đúng.

Xác định mục đích cốt lõi của bản thân

Mục đích cốt lõi là cái gì định hình và động viên bạn trong cuộc sống. Đó là lý do tại sao bạn làm những gì bạn làm và định hướng hành động của mình. Bằng cách xác định mục đích cốt lõi của bản thân, bạn có thể tập trung vào những gì quan trọng nhất và xác định sự ưu tiên trong cuộc sống. Điều này giúp bạn có sự tập trung và định hướng rõ ràng, từ đó thúc đẩy bạn tiến gần hơn đến mục tiêu lớn hơn của mình.

Kỹ năng ra quyết định

Kỹ năng ra quyết định là một khía cạnh quan trọng của lãnh đạo bản thân. Để đạt được mục tiêu và định hướng, bạn cần có khả năng đưa ra quyết định một cách tỉnh táo và cân nhắc. Điều này bao gồm việc thu thập thông tin, phân tích các tùy chọn, đánh giá các khía cạnh và tác động của từng quyết định. Bằng cách sử dụng kỹ năng ra quyết định, bạn có thể đưa ra những quyết định thông minh, đúng đắn và phù hợp với mục tiêu cá nhân.

Kỹ năng quản lý và tự thiết lập mục tiêu

Để lãnh đạo bản thân hiệu quả, bạn cần phát triển kỹ năng quản lý và tự thiết lập mục tiêu. Điều này bao gồm khả năng lập kế hoạch, ưu tiên hóa công việc, quản lý thời gian và tài nguyên, cũng như đặt ra mục tiêu cụ thể, đo lường được và có thời hạn. Bằng cách quản lý mục tiêu và thiết lập mục tiêu cho bản thân, bạn có thể tập trung nỗ lực và tiến đến đạt được kết quả mong muốn.

Tạo động lực

kỹ năng lãnh đạo bản thân

Tạo động lực là một yếu tố quan trọng trong lãnh đạo bản thân. Để đạt được mục tiêu và định hướng, bạn cần có khả năng tạo động lực cho chính mình và người khác. Hãy tìm hiểu về yếu tố tạo động lực, cả bên trong và bên ngoài, và áp dụng các phương pháp khác nhau để duy trì sự đam mê và tinh thần trong công việc và cuộc sống.

Bằng cách đặt mục tiêu tham vọng, tạo điều kiện thuận lợi cho thành công và tìm kiếm sự hỗ trợ và cảm nhận từ người khác, bạn có thể duy trì động lực và năng lượng cần thiết để tiếp tục tiến xa trên con đường lãnh đạo bản thân.

Nâng cao hiệu suất

Để trở thành một lãnh đạo bản thân hiệu quả, bạn cần liên tục nỗ lực để nâng cao hiệu suất của mình. Điều này bao gồm việc phát triển kỹ năng, cải thiện khả năng làm việc nhóm, xây dựng mối quan hệ và tìm kiếm cơ hội học tập và phát triển. Bằng cách liên tục cải thiện và tăng cường hiệu suất cá nhân, bạn có thể trở thành một lãnh đạo mạnh mẽ và đạt được kết quả đáng kể.

Học tập từ thất bại

Thành công không phải lúc nào cũng đến một cách trơn tru. Trong quá trình lãnh đạo bản thân, sẽ có những thất bại và thử thách. Tuy nhiên, điểm quan trọng là học từ những trải nghiệm đó. Hãy nhìn nhận thất bại như một cơ hội để học hỏi, phát triển và cải thiện. Qua việc chấp nhận và học từ những thất bại, bạn có thể trở nên linh hoạt, đều đặn và mạnh mẽ hơn trong việc đối mặt với thách thức và đạt được sự tiến bộ.

Những năng lực và kỹ năng trên đóng một vai trò quan trọng trong quá trình phát triển và thúc đẩy khả năng lãnh đạo bản thân. Bằng cách phát triển và thực hành những yếu tố này, bạn có thể trở thành một lãnh đạo bản thân tinh thần, tự lực và thành công trong cuộc sống và công việc của mình.

Kết luận

Tóm lại, lãnh đạo bản thân không chỉ là khía cạnh quan trọng của sự phát triển cá nhân, mà còn là chìa khóa để đạt được thành công và ảnh hưởng trong cuộc sống và công việc. Bằng cách phát triển và áp dụng những năng lực và kỹ năng cốt lõi, chúng ta có thể phát triển kỹ năng lãnh đạo bản thân hiệu quả, thúc đẩy sự tiến bộ và đạt được mục tiêu lớn hơn trong cuộc sống. 

Để trở thành một nhà quản lý được săn đón, ngoài kỹ năng lãnh đạo bản thân, cần phát triển, cải thiện thêm những kỹ năng nào khác? Tìm câu trả lời tại khóa học Kỹ năng sinh tồn cho quản lý cấp cơ sở của ACEX.