Quản lý cấp trung: Những nhiệm vụ trọng yếu trong tổ chức

Quản lý cấp trung: Những nhiệm vụ trọng yếu trong tổ chức

Những nhà quản lý ở cấp trung không chỉ là người giữ vị trí lãnh đạo hàng ngày mà còn là những bậc người quyết định chiến lược và đóng góp vào việc hình thành môi trường làm việc tích cực. Với những nhiệm vụ trọng yếu này, quản lý cấp trung không chỉ là bộ não hành động mà còn là nguồn động viên quan trọng, hỗ trợ sự phát triển và thành công toàn diện của tổ chức.

Quản lý cấp trung là gì? 

Quản lý cấp trung (Middle manager) đóng vai trò quan trọng như một khía cạnh trung tâm trong cơ cấu quản lý của tổ chức. Họ hoạt động ở vị trí trung ương giữa nhà lãnh đạo cấp cao và nhân viên cấp dưới, chịu sự chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao và đồng thời dẫn dắt và quản lý nhóm cấp dưới.

Quản lý cấp trung không chỉ là những người đứng đầu một phòng ban, chi nhánh, hay bộ phận cụ thể, mà còn là những người chịu trách nhiệm quan trọng trong việc thực hiện chiến lược kinh doanh của tổ chức. Họ đóng vai trò như cánh tay đắc lực, đảm bảo sự thống nhất và liền mạch trong hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp.

Phân biệt nhà quản lý cấp cao và cấp trung

Nhà quản lý cấp cao và cấp trung đều đóng vai trò quan trọng trong tổ chức, nhưng có những khác biệt quan trọng về vai trò, trách nhiệm, và phạm vi quyết định. Dưới đây là một số điểm phân biệt giữa nhà quản lý cấp cao và cấp trung:

 1. Vị trí 
 • Quản lý cấp cao: Thường đứng ở các vị trí lãnh đạo cấp cao trong tổ chức như Giám đốc điều hành (CEO), Tổng giám đốc (General Manager), hay các vị trí cấp quản lý cao khác.
 • Quản lý cấp trung: Nằm ở vị trí trung ương giữa lãnh đạo cấp cao và nhóm nhân viên cấp dưới, thường làm giữ vị trí như Trưởng phòng, Trưởng bộ phận, hay Giám đốc phụ trách bộ phận cụ thể.
 1. Phạm vi ra quyết định
 • Quản lý cấp cao: Quyết định về chiến lược tổ chức, mục tiêu dài hạn, và các vấn đề chiến lược toàn cầu.
 • Quản lý cấp trung: Thường quyết định về chiến lược ngắn hạn của bộ phận hoặc nhóm, quản lý tài nguyên cụ thể và đưa ra quyết định về hoạch định công việc hàng ngày.
 1. Trách nhiệm về nhân sự
 • Quản lý cấp cao: Thường có trách nhiệm quản lý và tuyển dụng các nhà quản lý cấp trung, đưa ra chiến lược về nhân sự và phát triển tổ chức.
 • Quản lý cấp trung: Quản lý và lãnh đạo đội ngũ nhân viên cấp dưới, đảm bảo sự thực hiện của chiến lược nhóm và đáp ứng các mục tiêu của tổ chức.
 1. Tầm nhìn và chiến lược
 • Quản lý cấp cao: Chịu trách nhiệm về việc xây dựng tầm nhìn và chiến lược dài hạn của tổ chức, đối mặt với các vấn đề lớn và quyết định chiến lược toàn 
 • Quản lý cấp trung: Thực hiện chiến lược được xây dựng bởi nhà quản lý cấp cao, đảm bảo rằng mục tiêu được đặt ra đạt được thông qua công việc hàng ngày của nhóm hoặc bộ phận.
 1. Tương tác và giao tiếp
 • Quản lý cấp cao: Tương tác chủ yếu với các đồng cấp cấp cao, quản lý quan hệ với cổ đông, đối tác chiến lược, và các bên liên quan bên ngoài tổ chức.
 • Quản lý cấp trung: Tương tác chủ yếu với các nhóm làm việc, quản lý mối quan hệ giữa nhóm và các bộ phận khác, và báo cáo về tình hình công việc hàng ngày lên nhà quản lý cấp cao.

Đọc thêm: Chân dung người quản lý hiệu suất cao

Nhiệm vụ của quản lý cấp trung trong tổ chức

Điều tiết giữa lãnh đạo và nhân viên

Quản lý cấp trung đóng vai trò quan trọng trong việc điều tiết thông tin và xây dựng giao tiếp hiệu quả giữa lãnh đạo và nhân viên. Với tư cách là người đứng ở vị trí trung ương, họ là cầu nối quan trọng giữa các tầng lớp quản lý, giúp tạo ra một môi trường làm việc tích cực. Sự hiểu biết vững về thông tin giúp họ hỗ trợ quá trình truyền đạt chiến lược và mục tiêu tổ chức, đồng thời tạo đà cho sự hài lòng và động viên nhân viên.

Hỗ trợ quản lý cấp cao

Một nhiệm vụ quan trọng của quản lý cấp trung là hỗ trợ những quyết định và chiến lược của lãnh đạo cấp cao. Họ là người thấu hiểu chi tiết về hoạt động hàng ngày của tổ chức và cung cấp thông tin chiến lược để hỗ trợ quyết định chiến lược cấp cao hơn.

Quản lý nhân sự, công việc trong bộ phận 

Vai trò chính của quản lý cấp trung là trực tiếp quản lý và điều hành công việc của đội ngũ nhân viên hoặc bộ phận cấp cơ sở trong tổ chức. Điều này bao gồm việc phân công công việc, đảm bảo hiệu suất, và giải quyết các vấn đề hàng ngày một cách hiệu quả.

Ra quyết định trong phạm vi thẩm quyền

Quản lý cấp trung có trách nhiệm ra quyết định đối với các vấn đề nằm trong phạm vi thẩm quyền của họ. Họ phải đưa ra các quyết định có thể ảnh hưởng đến hoạt động hàng ngày của bộ phận hoặc nhóm mà họ quản lý, đồng thời giữ vững sự linh hoạt và sáng tạo trong quyết định của mình.

Đọc thêm: Quy tắc 1% và ứng dụng trong vai trò quản lý

Những kỹ năng cần có của quản lý cấp trung

 • Giao tiếp: Kỹ năng giao tiếp hiệu quả là chìa khóa để xây dựng mối quan hệ làm việc tích cực và truyền đạt thông điệp một cách rõ ràng. Quản lý cần biết lắng nghe, thấu hiểu và phản hồi một cách xây dựng để tạo ra môi trường làm việc tích cực và hiệu quả.
 • Lãnh đạo đội nhóm: Quản lý cấp trung cần có khả năng tạo động lực và thúc đẩy tinh thần gắn kết trong đội nhóm. Có khả năng đưa ra hướng dẫn chiến lược và gắn kết nhóm theo mục tiêu chung, tạo ra môi trường làm việc tích cực và khuyến khích sự sáng tạo.
 • Giải quyết vấn đề: Kỹ năng giải quyết vấn đề giúp quản lý xác định vấn đề, phân tích nguyên nhân và đưa ra các giải pháp hiệu quả. Quản lý cần có khả năng đưa ra quyết định nhanh chóng và hiệu quả trong tình huống khó khăn.
 • Tư duy chiến lược: Quản lý cấp trung phải có khả năng định hình và triển khai chiến lược tổng thể cho tổ chức. Điều này bao gồm việc đánh giá môi trường kinh doanh, xác định cơ hội và đối mặt với thách thức.
 • Phát triển nhân sự: Kỹ năng phát triển nhân sự bao gồm khả năng nhận biết và phát triển tài năng trong tổ chức. Quản lý cần tạo ra các chương trình đào tạo, đánh giá hiệu suất và tạo cơ hội cho sự phát triển nghề nghiệp của nhân viên.

Kết luận

Quản lý cấp trung đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì và phát triển hoạt động của tổ chức. Nhiệm vụ của họ không chỉ giới hạn ở việc đảm bảo hiệu suất làm việc của nhóm, mà còn bao gồm việc xây dựng mối quan hệ tốt, thúc đẩy sự hợp tác và định hình chiến lược tổ chức.

 Sự thành công của quản lý cấp trung không chỉ đo lường qua kết quả kinh doanh mà còn thông qua sự phát triển và hài lòng của nhân viên. Nếu bạn đang mong muốn tìm hiểu về trải nghiệm nhân viên để thu hút và giữ chân nhân tài cho doanh nghiệp, tham khảo khóa học Kỹ năng sinh tồn cho nhà quản lý của ACEX.