HƯỚNG DẪN CÁCH TỰ ĐÁNH GIÁ

Bài đánh giá gồm 15 mệnh đề mô tả cách thức bạn đang quản lý thời gian làm việc của mình.

Cách đánh giá: Đối với mỗi mệnh đề, hãy chọn phương án mô tả đúng nhất về bạn. Bạn hãy trả lời các câu hỏi đúng theo hành vi hàng ngày của mình thay vì điều bạn đang hướng đến, với các mức biểu hiện tần suất thể hiện hành vi là:

  • Không bao giờ thể hiện hành vi (tần suất thể hiện hành vi khoảng 0% – 5% thời gian)
  • Hiếm khi thể hiện hành vi (tần suất thể hiện hành vi khoảng 5% – 25% thời gian)
  • Thỉnh thoảng thể hiện hành vi (tần suất thể hiện hành vi khoảng 25% – 50% thời gian)
  • Thường xuyên thể hiện hành vi (tần suất thể hiện hành vi khoảng 50% – 75% thời gian)
  • Luôn luôn thể hiện hành vi (tần suất thể hiện hành vi khoảng 75% – 100% thời gian)

Sau khi đã lựa chọn xong, bạn hãy nhấn nút “Hoàn thành” ở cuối bài kiểm tra để nhận điểm đánh giá và xem xếp loại của mình như dưới đây:

  • 15 – 30 điểm: Bạn cần cải thiện cách sử dụng thời gian.
  • 31 – 45 điểm: Bạn đã kiểm soát khá tốt ở 1 số khía cạnh. Hãy tập trung cải thiện những vấn đề nghiêm trọng khiến bạn chưa hiệu quả, và rất có thể bạn sẽ thấy công việc trở nên bớt căng thẳng hơn rất nhiều.
  • 46 – 75 điểm: Bạn đang sử dụng thời gian của mình rất hiệu quả! Bạn có thể tập trung vào những điều có thể làm tốt hơn nữa để hiệu quả hơn.

Bạn quản lý thời gian tốt như thế nào?

Bạn quản lý thời gian tốt như thế nào?