Giới thiệu

Phát triển Văn hóa hướng khách hàng và Trải nghiệm nhân viên là cơ hội để các lãnh đạo, các công ty tạo nên lợi thế cạnh tranh vượt trội trong nền thị trường nhiều biến động. Với việc phát triển Văn hóa hướng khách hàng và Trải nghiệm nhân viên, doanh nghiệp có thể tăng khả năng giữ chân khách hàng hiện tại và thu hút khách hàng mới bằng cách cung cấp sản phẩm chất lượng cao và dịch vụ chăm sóc tuyệt vời. Đồng thời, đây cũng giúp tạo ra một môi trường làm việc tích cực, giúp tăng sự hài lòng của nhân viên và cải thiện năng suất làm việc.

Đăng ký khóa học

Combo này giúp bạn & Doanh nghiệp

Để được tư vấn về lịch học phù hợp nhất

COMBO bao gồm

Aug 21, 2020

Xây dựng Trải nghiệm nhân viên xuất sắc

Xem chi tiết

Aug 21, 2020

Xây dựng Trải nghiệm khách hàng vượt trội

Xem chi tiết

Aug 21, 2020

Cài đặt văn hóa doanh nghiệp

Xem chi tiết

Khóa học dành cho ai ?

Giảng viên khóa học

Bà Trần Thị Thu Hồng

  • Nguyên Giám đốc Nhân sự và Trưởng ban Văn hoá doanh nghiệp của Golden Gate Group.
  • Hơn 10 năm kinh nghiệm tham gia đào tạo về các chuyên môn Quản trị trải nghiệm nhân viên và Xây dựng văn hóa doanh nghiệp
Đăng ký khóa học

Ông Nguyễn Dương

  • CEO của CEM Partner
  • Người đầu tiên của Việt Nam, là người thứ 6 trong trong khu vực ASEAN đạt chứng nhận Trải nghiệm Khách hàng Chuyên nghiệp Quốc tế CCXP được cấp bởi CXPA – Hiệp hội Trải nghiệm Khách hàng Chuyên nghiệp Toàn cầu
Đăng ký khóa học

Chương trình học

Khoá học: EX- Foundation


Phần 1: Tổng quan về EX

Bài 1. Các khái niệm về EX
Bài 2. Tầm quan trọng của EX

Phần 2: Các nền tảng và nhân tố quan trọng để phát triển EX xuất sắc

Bài 1. Vai trò trong chuyển đổi EX xuất sắc
Bài 2. MCW- 3 nền tảng của EX xuất sắc

Phần 3: Cách thức triển khai EX xuất sắc để thúc đẩy Văn hoá mạnh-Hiệu suất cao

Khoá học: CX Master


Phần 1: Nghiên cứu, đo lường & thiết kế trải nghiệm khách hàng

1.Tổng Quan Về Quản Trị Trải Nghiệm Khách Hàng & Xây Dựng Văn Hoá Lấy Khách Hàng Làm Trung Tâm
2. Thấu Hiểu Khách Hàng
3. Đo Lường Trải Nghiệm Khách Hàng Và Các Công Cụ Phổ Biến
4. 07 Bước Triển Khai Chương Trình Đo Lường Khách Hàng Thành Công
5. Thực Hành Các Kỹ Thuật Nghiên Cứu Trải Nghiệm Khách Hàng
6. Thực Hành Xây Dựng Chân Dung Và Hành Trình Khách Hàng
7. Thiết Kế Trải Nghiệm Khách Hàng

Phần 2: Xây Dựng Chiến Lược Và Văn Hóa Lấy Khách Hàng Làm Trung Tâm

1. Xác Định Giá Trị Cốt Lõi Và Tầm Nhìn Trải Nghiệm Khách Hàng
2. Trải Nghiệm Có Chủ Đích & Khung Thực Thi Chiến Lược Trải Nghiệm Khách Hàng
3. Chuẩn Bị Triển Khai Văn Hóa Doanh Nghiệp
4. Các Bước Triển Khai Văn Hóa Lấy Khách Hàng Làm Trung Tâm Hiệu Quả
5. Tạo Động Lực, Gắn Kết Nhân Sự Để Duy Trì Và Phát Triển Văn Hóa Bền Vững
6. Dự Án Xây Dựng Và Triển Khai Chương Trình Trải Nghiệm Khách Hàng Tổng Thể Cho Thương Hiệu Của Nhóm

Khoá học: Culture Foundation


Phần 1: Tổng quan về EX

1. Khái niệm về văn hoá doanh nghiệp
2.Tầm quan trọng của Văn hoá doanh nghiệp
3. Kinh nghiệm từ thực tế thành công: 5 nhóm hành động để cài đặt văn hoá mong muốn một cách hiệu quả, bền vững

Phần 2: Cách thức cài đặt Văn hoá mong muốn (Desired Culture) vào doanh nghiệp một cách thành công

1. 04 giai đoạn (stage) cài đặt Văn hoá mong muốn
2. Chẩn đoán Văn hoá tổ chức hiện tại với OCAI Model
3. Khái niệm và nguyên tắc phát triển Ngôn ngữ chung
4. Thiết lập Mục tiêu, ưu tiên trong cài đặt và phát triển Văn hoá
5. Sử dụng Mô hình 5 thành tố để cài đặt và chuyển đổi văn hoá mong muốn
6. Giới thiệu các “case study” và “commen practices” trong cài đặt và phát triển văn hoá tổ chức thành công

Bảng giá khóa học

Cá nhân

Áp dụng khi đăng ký
1 Combo

10% off
34.400.000đ
35.640.000đ

Đăng ký
Lựa chọn tốt nhất

Nhóm 2 học viên

Ưu đãi tốt nhất khi đăng ký
2 Combo

15% off
30.600.000đ
35.640.000đ

Đăng ký

Combo linh hoạt

Ưu đãi khi mua 2 khóa học bất kỳ trong 3 khóa học

Giảm 10%

Đăng ký

BẠN ĐÃ SẴN SÀNG THAM GIA

Combo 360

Trải nghiệm – Văn hoá

Học viện Văn hoá và Trải nghiệm Nhân viên (ACEX) là đơn vị Tư vấn và Đào tạo về Trải nghiệm nhân viên và Văn hoá doanh nghiệp tại Việt Nam.

Liên hệ tư vấn khi đăng ký các khóa học trong Combo

Email: support@acex.vn
Website: www.acex.vn
Hotline: 0904161388

    Xin chúc mừng đã hoàn thành đăng ký khóa học.
    Chuyên viên của ACEX sẽ sớm liên hệ trong vòng 24h làm việc

    Đồng ý